กิจกรรม : โครงการให้โดยเฉพาะ

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 สสส. และบริษัทกล่องดินสอจำกัด ได้ต่อยอด”โครงการให้โดยเฉพาะ จุดประกายผู้รับ ส่งต่อการให้ไม่มีที่สิ้นสุด” ได้มีการให้ผู้ใช้บริการจากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี พัฒนาพื้นที่ให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี (บ้านพักคนชรา)