กิจกรรม : โครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี ได้จัดโครงการทำบุญไหว้พระ พาพ่อเที่ยว ให้กับผู้ใช้บริการสูงอายุของสถานคุ้มครองฯ โดยจัดกิจกรรมทำบุญไหว้พระ ณ วัดหลวงพ่อโสธร จ.ฉะเชิงเทรา และเล่นน้ำ ณ หาดบางแสน เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีโอกาสทำบุญนอกสถานที่และได้ผ่อนคลายจากความตึงเครียด